Nyheder

10 oktober 2016.

Håndværkerfradrag genindført

Mandag d. 29 juni 2015 blev en ny boligjobordning vedtaget med et flertal fra SF, Alternativet V og C.

Håndværkerfradraget indføres med tilbagevirkende kraft for hele 2015, med samme regler som vi kender dem fra 2014.

Fra 2016 vil en ny ordning træde i kraft, der har en mere grøn profil, hvilket bl.a. betyder, at fradraget ikke gives til alle typer boligforbedringer.

2016 – 2017 indfases den nye ordning, hvor lejerne også kan få fradrag og det bliver for boligforbedringer, der skaber energi -og klimaforbedringer.

Ordningen kommer til at understøtte den nuværende energistilskudspulje, så motivationen til energirenovering højnes ekstra meget.

Linket til skats oplysninger er:   https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1947018

 

 

 

Listen uddyber vedligeholdelses ydelser og reparation af eksisterende helårs boliger. Du kan kun få fradrag for arbejdsløn.

Arbejde på boligens ydre rammer

Reparation, renovering, isolering og udskiftning af tag, herunder tagrender og afløb, fx:

 • Nye tagsten, tagplader og tagpap mv.
 • Udskiftning af spær
 • Isolering af taget
 • Nye tagrender/reparation
 • Nye afløbsrør/reparation
 • Afvaskning og maling af eternittag
 • Gangbro ved isolering
 • Etablering af tagkviste, hvis der er hul i forvejen (skråvindue)

Reparation eller udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas, fx:

 • Nye vinduer
 • Nye terrassedøre, hvor størstedelen er glas
 • Reparation og maling af vinduesrammer mv.
 • Ovenlysvinduer
 • Yderdøre, som primært er af glas, sidestilles med terrassedøre
 • Døre i franske altaner
 • Vindueshul laves om til et dørhul eller omvendt
 • Forsatsvinduer

Reparation eller udskiftning af yderdøre, terrassedøre mv., fx: 

 • Nye døre
 • Reparation af gamle døre
 • Maling af døre
 • Vindues hul laves om til et dørhul

Reparation, maling og isolering af ydervægge, fx:

 • Murerarbejde
 • Isolering
 • Malerarbejde
 • Hulmursisolering
 • Fugning
 • Sandblæsning m.v.
 • Facaderenovering
 • Reparation og understøbning af sokkel

Forbedringer af boligens tilgængelighed for handicappede, fx:

 • Niveaufri indgang til boligen
 • Større badeværelse
 • Fjernelse af trin
 • Udvidelse af døre

Fornyelse eller etablering af dræn, fx:

 • Fornyelse og etablering af dræn
 • Udskiftning af opsamlingstank
 • Nedsivningsanlæg
 • Minirensningsanlæg
 • Rodzoneanlæg

Radonsikring, fx:

 • Radonudsugning

Arbejde på solfangere, solceller og husstandsvindmøller: 

 • Installation, reparation eller udskiftning af solfangere
 • Installation, reparation eller udskiftning af solceller – dog ikke, hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes
 • Installation, reparation eller udskiftning af husstandsvindmøller, hvis det er udført og betalt i 2012 – dog ikke hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes

Arbejde på boligens indre rammer Reparation eller fornyelse af køkken og bad, fx:

 • Opsætning af køkkenelementer
 • Nedrivning af vægge
 • Murerarbejde
 • Malerarbejde
 • VVS-arbejde
 • Tømrer/snedkerarbejde
 • Installation af gulvvarme

Gulvarbejde, fx:

 • Afslibning af gulv
 • Lægning af nyt gulv (træ, linoleum, gulvtæpper, klinker mv.)
 • Fjernelse af gammelt gulv
 • Maling af gulv
 • Lakering
 • Isolering af krybekælder op mod gulv

Brandsikring, fx:

 • Nettilsluttede røgalarmer
 • Forbedre elinstallationer
 • HPFI-relæ opsætning
 • Udskiftning til branddør
 • Brandadskillelse mellem kælder og stue

Installation eller forbedring af ventilation, fx:

 • Balanceret ventilationsanlæg med varmeindvinding

Installation eller forbedring af afløbsinstallationer, fx:

 • Installationer omfattet af kap. 8.4 i bygningsreglementet BR10 (www.bygningsreglementet.dk)
 • Kloakarbejder på egen grund
 • Udskiftning af kloakrør
 • Fornyelse og etablering af dræn
 • Udskiftning af opsamlingstank
 • Nedsivningsanlæg
 • Regnvandsfaskiner
 • Minirensningsanlæg
 • Rodzoneanlæg

Reparation eller udskiftning af vandinstallationer, fx: 

Reparation eller fornyelse af elinstallationer, fx:

 • Afbrydere og stikkontakter
 • Bevægelsesfølere
 • Dagslysføler
 • Nye ledninger
 • Erstatning af stofledninger
 • Nye føringsveje
 • Indfræsning af ledninger i vægge
 • Opsætning af spots

Reparation eller udskiftning af olie- eller gasfyrskedler og varmeanlæg samt biokedelanlæg, fx:

 • Pillefyr/biomassefyr/fastbrændselskedler: Hele anlægget inklusive rørinstallationer
 • Solvarmeanlæg: Hele solvarmesystemet inklusive varmtvandsbeholder
 • Vandvarmere i forbindelse med installation af kedler m.v.
 • Etablering af stikledning

Udskiftning eller reparation af fjernvarmeunits, fx:

 • Fjernvarmeunits/stik: Der skal være tale om en samlet fjernvarmeunit. Der gives dog fradrag for udskiftning af enkeltdele, f.eks. varmtvandsbeholder eller varmeveksler.

Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper, fx:

 • Varmepumper, der ikke kan køle
 • Jordvarme: Hele jordvarmesystemet, inkl. jordslange

Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg, fx: 

 • Radiatortermostatventiler
 • Vejrkompenseringsanlæg
 • Urstyring
 • Udskiftning af radiatorer
 • Installation af gulvvarme

Maler- og tapetserarbejder, fx:

 • Loft og vægge
 • Paneler og indfatninger
 • Tapetsering
 • Stuk – rensning mv.
 • Vandskuring

Oplysninger er taget fra Skats hjemmeside, linket er herunder.

https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1947018

 

 

10. oktober 2015
Danskbyg har fået nyt website, vi vil meget gerne høre din mening om den.

 

 

Kunderne siger:

"Vi elsker vores nye tilbygning. Vi anbefaler til hver en tid danskbyg."
Maria & Peter Nielsen


"Tak for det nye tag. Danskbyg skiftede vores tag en hel uge hurtigere end planlagt. Vi anbefaler også danskbyg."
Svend & Katrine Simonsen


"Vi elsker vort nye badeværelse. Danskbyg er gode til at lytte, og komme med gode ideer. Vi anbefaler Danskbyg."
Pia & Niels Larsen