Nyt tag – Det giver mange ekstra muligheder at udskifte taget

Husk at du i den forbindelse også får mulighed for at ændre og forbedre huset med hensyn til udseende, isolering, dagslys og pladsforhold.

Du kunne måske overveje at inddrage tagrummet til beboelse, enten ved at bruge det eksisterende eller ved at lave et helt nyt og højere tag. Det er praktisk og langt billigere at gennemføre når taget alligevel skal skiftes. Udskiftning af tag koster fra kr. 1.000 kvadratmeteren.

Når du udskifter tagbelægningen, skal du som udgangspunkt leve op til de samme isoleringskrav til loft eller tagkonstruktion som ved nybyggeri. Det vil i langt de fleste tilfælde betyde, at isoleringen skal øges væsentligt i forhold til den eksisterende.

Ovenlys og kviste
Ovenlysvinduer, lystunneler el.lign. kan ret nemt bygges ind i det nye tag og vil give ekstra lys i rummene under taget. Det er en mulighed, uanset om huset har en eller to etager, og uanset om taget har høj eller lav rejsning. Kviste giver også mere lys og bedre plads på 1. salen.

Den enkleste løsning er at lægge en ny tagbelægning som er magen til eller af en lignende type som den eksisterende.

Hvis du overvejer større ændringer på taget som beskrevet ovenfor, eller hvis den eksisterende tagkonstruktion er meget medtaget, vil det være nødvendigt at ændre, reparere eller udskifte selve tagkonstruktionen, dvs. de spær osv., som bærer taget. Du bør under alle omstændigheder rådføre dig med en entreprenør eller en byggesagkyndig rådgiver for at være sikker på, at konstruktionerne udføres forsvarligt og opfylder bygningsreglementets krav.

Tungt eller let tag
Tagbeklædningens vægt har betydning, og man skelner mellem tunge og lette tagbelægninger. Til de tunge hører tagsten af tegl og beton samt naturskiferplader. Eternitplader af forskellig art, tagpap og stålplader hører til de lette

Det vil normalt ikke være et problem at lægge et let tag, hvor der tidligere har ligget et tungt. Det omvendte kan derimod give problemer, hvis tagkonstruktionen og husets vægge er dimensioneret til kun at bære et let tag. Her kan det være nødvendigt at få en ingeniør til at beregne, om det er nødvendigt at forstærke tagkonstruktionen og andre bærende konstruktioner.

Taghældning
Valg af tagbelægning og tagets hældning  hænger nøje sammen. Nogle belægninger, f.eks. tagpap, kan bruges på stort set alle hældninger, mens mere “åbne” belægninger som teglsten kræver en vis taghældning for at sikre et tæt tag.

I nogle tilfælde kan en tagbelægning bruges på en lavere taghældning end ellers, hvis der etableres et undertag. Generelt kan man sige, at jo lavere hældningen på taget er, jo nemmere vil det være for vand at trænge ind.

Undertag
Da de fleste tagbelægninger ikke i sig selv danner en helt vandtæt flade, vil den egentlige sikring mod indtrængende vand og sne ligge i undertaget.

Undertage fås i mange forskellige kvaliteter og typer, både som faste undertage, der er lavet af pladematerialer, og mere almindeligt som banevarer, typisk en plastmembran. Valget af det rigtige undertag hænger sammen med både tagets hældning og tagbelægningen og med, hvor kompliceret taget er med hensyn til sammenskæringer, ovenlysvinduer, kviste, skorstene osv.

Forkerte undertage eller dårligt udførte undertage er skyld i rigtig mange tagskader, så det kan ikke betale sig at spare her. Undertaget bør have en lige så lang forventet levetid som tagbelægningen. Svigter undertaget, vil det i de fleste tilfælde betyde, at hele taget skal tages ned og lægges om, og det er en bekostelig affære.

Hvilken tagbelægning skal du vælge?

Tagsten af tegl
Tegl er det klassiske danske tagmateriale og stadig meget populært. Ud over røde og sorte fås moderne tegl i en række forskellige farver, med enten ubehandlet, glaseret eller halvblank overflade, såkaldt engoberet. Tagsten af tegl har næsten altid vingefacon og fås også i udgaver med fals som giver et tættere tag.

Teglsten kan med undertag bruges på taghældning ned til ca. 15-20 grader

Tagsten af beton
Betontagsten har typisk vingefacon og ligner tegl, men er noget tykkere og tungere og normalt lidt billigere. Der findes også flade betontagsten der ligner naturskifer. Betontagsten fås i mange farver med enten mat eller blank overfladebehandling.

Betontagsten kan bruges på taghældning ned til 14 grader og med undertag.

Bølgeplader af eternit
Tagplader af eternit er lavet af fiberarmeret cement og fås i forskellige udgaver med bølgeform i større og mindre formater i sort, grå, røde og brune nuancer.

Bølgeplader af eternit kan uden undertag lægges på taghældning ned til ca. 14 grader.

Skifer af eternit
Eternitplader fås også som tynde plader, der ligner naturskifer i forskellige formater og blåsorte eller grå.

Eternitskifer kan med undertag lægges på taghældning ned til 18 grader.

Naturskifer
Naturskifer er et traditionelt tagmateriale, der næsten var ved at forsvinde fra markedet, men som nu har fået sin anden ungdom til både ældre og helt moderne huse.

Naturskifer lægges normalt med undertag og kan bruges på en hældning ned til 25 grader.

Tagpap
Moderne tagpap er et meget mere avanceret og holdbart materiale end den ældre udgave og kan bruges på alt fra udhuse til arkitekttegnede villaer. Tagpap er normalt gråt eller sort og kan lægges på tage med hældning helt ned til 1-2 grader.

Stålplader i bølgeprofil
Bølgeplader af stål fås i mange forskellige udgaver med overflader fra rustikt nubret til højglans. Stålplader fås i mange forskellige farver og kan bruges på taghældning ned til ca. 12 grader. Nogle typer skal lægges med med undertag.

Kobber og zink
Tage med kobber- eller zinkplader anvendes både til renovering af ældre bygninger og til moderne huse. Kobber og zink er meget holdbare materialer og patinerer med tiden. Begge materialer kan formes stort set efter behov og kan bruges på taghældning ned til 1-2 grader.

Kunderne siger:

"Vi elsker vores nye tilbygning. Vi anbefaler til hver en tid danskbyg."
Maria & Peter Nielsen


"Tak for det nye tag. Danskbyg skiftede vores tag en hel uge hurtigere end planlagt. Vi anbefaler også danskbyg."
Svend & Katrine Simonsen


"Vi elsker vort nye badeværelse. Danskbyg er gode til at lytte, og komme med gode ideer. Vi anbefaler Danskbyg."
Pia & Niels Larsen