Tilbygninger

danskbyg hjælper dig med alle faser af byggeriet – lige fra den spæde start og helt til den afsluttende fase. Vi løfter din ide fra tegnebrættet til virkeligheden. Tilbygninger koster fra kr. 13.000 kvadratmeteren.

Der er mange gode grunde til at overveje en tilbygning til huset – måske drømmer du om at forlænge huset, udnytte 1. salen til beboelse eller hvad med en større stue? De vigtigste forudsætninger er, at huset, som du vil bygge videre på, er sundt og kan tåle at gennemgå den omfattende operation.

Beslutningen om at bygge til eller om er ofte alternativet til at flytte. Du kan stå med dette valg, når kvadratmeterne er for få eller forkert indrettet.

I sådan en situation er der flere ting, du kan basere dit endelige valg på:

  • Hvad kan bedst betale sig: At investere flere penge i det eksisterende hus eller i et helt andet hus?
  • Hvad er mest funktionelt, når kravene til boligen ændrer sig? Der kommer børn, eller de flytter hjemmefra.
  • Hvad er mest besværligt?
  • Hvordan kan dine boligønsker bedst indfries?
  • Hvor vil du helst bo?

Hvilken betydning har en tilbygning for huset?

En tilbygning er oftest på mellem 25 og 50 m2. En sådan tilbygning vil derfor i kraft af sin størrelse have stor betydning for det eksisterende hus.

De første overvejelser, du skal gøre dig, omkring en tilbygning handler om form og arkitektur. Skal tilbygningen f.eks. ligne det oprindelige hus?

Hvis dit hus er nyere, vil det være forholdsvis let at opføre en tilbygning, der er meget lig det oprindelige. Hvis huset er ældre, er det straks sværere at bygge nyt, der ligner det gamle. Det kan du måske udnytte til på behændig vis at indarbejde nye elementer som f.eks. flere terrassedøre, nye materialer kombineret med de gamle el.lign.

Det er ofte, når omtanken for det oprindelige hus og den nye tilbygning forsvinder, at resultatet mislykkes. Ofte sker det i forbindelse med, at man stirrer sig blind på et område. Der skal bare være to værelser eller en ekstra stue, og man glemmer måske helt at forestille sig huset udefra eller tænke på, hvilken betydning den beslutning vil have for huset.

Der er visse elementer, der bør stemme overens mellem det oprindelige og tilbygningen:

  • Proportioner: Arbejd med at overføre nogle af de samme proportioner fra huset til tilbygningen eller til vinduer og døre. Størrelser behøver ikke være nøjagtig ens, men arbejd med de samme formater, det vil sige højformat, lavformat eller kvadratisk.
  • Placér vinduer og døre i samme dybde og/eller lav ens tagudhæng. Det vil skabe en ensartet skyggevirkning, der vil virke harmonisk.
  • Overvej valg af materialer nøje. Vælg ens materialer eller vælg måske netop helt nye materialer. Hvis du ikke kan få fat i de samme materialer, vil f.eks. mursten, der ikke harmonerer med de gamle sten, “genere” øjet.
  • Arbejd i samme udtryk. Det vil sige, at huse med et let udtryk såsom bungalower eller funkishuse bør få en tilbygning med et lige så let udtryk. Huse med et højt håndværksmæssigt niveau som patriciervillaer, murermestervillaer eller arkitekttegnede huse bør også have en tilbygning med et højt håndværksmæssigt niveau.

Hvor meget må du bygge til? 
Før du giver dig til at drømme om hele og halve etager og tilbygninger, skal du vide, hvor meget mere du må udvide boligarealet på din grund i forhold til loven. Bebyggelsesprocenten må ikke overskride 25 % af grundens areal, hvad enten du bygger udad eller opad. Andre små bygninger som for eksempel udhus og værktøjsskur, der er under 10 m², tæller ikke med. Husk også, de påkrævede 2,5 meters afstand til skel.

Hvad vil du have, og hvor meget må det koste? 
Sæt dig ned med familien, og tænk grundigt over, hvad der er formålet med tilbygningen, og hvad I drømmer om. Tjek også jeres lånemuligheder, og find ud af, hvor mange penge I vil/kan bruge på tilbygningen.

Få hjælp fra professionelle. 
Find dig en arkitekt eller bygningskonstruktør, der kan realisere ideerne, og som kan se, hvad der er muligt i forhold til økonomien. Du kan vælge kun at få arkitektbistand til tegningen af tilbygningen og selv stå for resten – eller få en arkitekt/entreprenør til at styre hele projektet fra start til slut. Hos Danskbyg udfører vi bl.a. tilbygninger i Værløse og Virum – er du interesseret, så kontakt os endelig.

Tilladelse og forsikringer.
Byggeriet kan først gå i gang, når du har en byggetilladelse fra din kommune. Sagsbehandlingen kan tage tid, så sørg for at få sendt ansøgningen af sted i tide og med korrekte bilag. Den almindelige husforsikring dækker ikke skader under byggeriet. Kontakt derfor dit forsikringsselskab, og få indført et notat i policen, der sikrer mod fx brand-, storm- og flodskader. Sørg også for, at du selv eller entreprenøren er dækket mod tyveri af byggematerialer – det er ikke unormalt, at alt fra rockwool til tagplader bliver stjålet under byggeriet.

Sæt byggeriet i gang. 
Afklar, hvilke opgaver du selv vil påtage dig, og få dem indført i tidsplanen med håndværkerne, der skal have skriftlige opgaveformuleringer fra start. Vær opmærksom på, at el-, gas-, vand- og afløbsinstallationer skal udføres af autoriserede håndværkere

Kunderne siger:

"Vi elsker vores nye tilbygning. Vi anbefaler til hver en tid danskbyg."
Maria & Peter Nielsen


"Tak for det nye tag. Danskbyg skiftede vores tag en hel uge hurtigere end planlagt. Vi anbefaler også danskbyg."
Svend & Katrine Simonsen


"Vi elsker vort nye badeværelse. Danskbyg er gode til at lytte, og komme med gode ideer. Vi anbefaler Danskbyg."
Pia & Niels Larsen